Brexit Q&A

Brexit FAQ

Binnen Customs Support hebben we een Nederlands Brexit-team opgezet om dit unieke en uitdagende project te managen. Het team is gevestigd in Nederland omdat de belangrijkste volumestijging in Nederland wordt verwacht via de belangrijkste havens in de RTM-haven en de luchthaven Schiphol.

Ons Brexit NL team heeft een Q&A fact sheet opgesteld met bronnen om de meest voorkomende vragen rond de Brexit tot nu toe te beantwoorden.

Customs Support zal dit document uitbreiden zodra we meer duidelijke procedures en processen hebben die de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk en de EU vergroten.

We zijn in meer landen aanwezig. Indien u in een andere EU-lidstaat bent gevestigd, kunt u uw vragen, indien niet opgenomen in de V&A, stellen aan uw accountmanager in het land van verzending, zodat wij u kunnen ondersteunen. U kunt altijd contact met ons opnemen.

 

1. Douane en grensproblematiek

1.1     Komt er een handleiding voor de Britse grensprocedures beschikbaar?
Het Britse Border Operating Model is gepubliceerd: gov.uk/the-border-operating-model/. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten voltooien, inclusief enkele aanvullende processen die alleen op bepaalde producten van toepassing zijn. Het Border Operating Model verwijst naar goederen die zich verplaatsen tussen de EU en GB, niet Noord-Ierland. Informatie voor bedrijven die zich willen voorbereiden op het einde van de overgangsperiode is te vinden op gov.uk/transition/ (Evofenedex, 2020)

1.2     In de UK is er in de eerste maanden een vereenvoudigde aangifte mogelijk. Is er iets dergelijks in de EU voor import vanuit de UK?
Nee. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten op 31 januari 2020 en vanaf 1 januari 2021 worden de effecten merkbaar. Dan loopt de overgangstermijn af. Concreet betekent dit dat Groot Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) vanaf 1/1/21 een 3e land is, waarvoor douaneformaliteiten noodzakelijk zijn bij in- en uitvoer. 
Het Britse Border Operating Model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten voltooien voor de Britse overheid. Zie: gov.uk/the-border-operating-model. (Evofenedex, 2020)

1.3     Er is een fasering in de controles aangekondigd voor import in het VK. Welke documenten zijn vanaf 1 januari 2021 noodzakelijk en welke komen te vervallen in de eerste fases?
Exporteurs kunnen ervoor kiezen om direct een volledige douaneaangiften in te dienen. Als bedrijven ervoor kiezen om gebruik te maken van het beleid voor vertraagde aangiftes, moeten ze voldoen aan alle bijbehorende eisen. Ze moeten alle vereiste documenten in hun eigen administratie bijhouden, ook al kunnen ze de aangifte bij HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) uitstellen. (Evofenedex, 2020)

1.4     Blijven bij een harde Brexit wordt de eerder gemaakte afspraken (met name die over de grens in de Ierse zee) geldig?
Ja, de afspraak over de grens in de Ierse zee maakt deel uit van het terugtrekkingsakkoord. Het terugtrekkingsakkoord staat los van de onderhandelingen over de nieuwe toekomstige relatie. (Evofenedex, 2020)

1.5     Hoe bereidt de Britse douane zich voor op fysieke controles?
De Britse overheid stelt dat de benodigde overheidssystemen en infrastructuur op tijd beschikbaar zijn. De Britse regering heeft een financieringspakket van £705 miljoen aangekondigd voor grensinfrastructuur, banen en technologie om ervoor te zorgen dat de grenssystemen van GB volledig operationeel zijn. Het Britse Border Operating Model is gepubliceerd: gov.uk/the-border-operating-model. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten voltooien, inclusief enkele aanvullende processen die alleen op bepaalde producten van toepassing zijn. (Evofenedex, 2020)

1.6     Hoe bereidt de Britse douane zich voor op digitale aangifte en controles? Wanneer vindt de omzetting van CHIEF naar CDS plaats?
Exporteurs of hun vertegenwoordigers moeten aanvullende aangiften indienen bij CHIEF voor alle standaardgoederen die worden ingevoerd van januari 2021 tot juli 2021. Hierna moeten invoeraangiftes worden ingediend bij CHIEF totdat de overzetting naar CDS is voltooid. (Evofenedex, 2020)

1.7     Wat is de status van het Britse Transitional Simplified Procedures systeem?
Transitional Simplified Procedures was een Brits systeem, opgezet voor het voorbereiden van een potentieel no-deal situatie. Het VK heeft de EU verlaten met het Terugtrekkingsakkoord en het TSP is nu afgesloten. In plaats daarvan heeft het VK het Border Operating Model aangekondigd. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten voltooien per 1 januari 2021, inclusief enkele aanvullende processen die alleen op bepaalde producten van toepassing zijn. Zie: gov.uk/the-border-operating-model. (Evofenedex, 2020)

1.8     Is het CDIU voorbereid op de toestroom van de aanvragen voor uitvoervergunningen?
De Douane (incl. CDIU) stelt dat zij goed is voorbereid op de extra werkzaamheden die een gevolg zijn van Brexit. Maar het kan zijn dat er vlak voor of na de jaarwisseling een grote piekbelasting is als gevolg van vragen door ondernemers. Wees er daarom tijdig bij en breng daarom nu reeds douanezaken op orde. (Evofenedex, 2020)

1.9     Waar kunnen bedrijven die geen handel drijven met het VK maar wel Britse producten verwerken of exporteren naar landen met een preferentieel handelsakkoord, informatie vinden over de gevolgen van de Brexit voor hun export?
Er wordt op korte termijn een update gepubliceerd van de guidance voor de (Nederlandse) douane op basis van Europees beleid. Concrete antwoorden zoals voor oorsprongsbepalingen worden daarin beantwoord. De EU “readiness notices” worden gepubliceerd op ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period (Evofenedex, 2020)

1.10     Welke douaneformaliteiten zijn noodzakelijk als je loonwerk doet met grondstoffen van de klant?
Voor de hand ligt om hiervoor een vergunning Actieve Veredeling te gebruiken. belastingdienst.nl/actieve-veredeling (Evofenedex, 2020)

1.11     Als een bedrijf voor 1 januari 2021 goederen voor tijdelijke uitvoer exporteert naar het VK en deze goederen na 1 jaar weer terugkeren, hoe moeten deze goederen dan NU aan? Hoe toon ik dit aan bij wederinvoer in 2021?
Er wordt op korte termijn een update gepubliceerd van de richtlijnen voor douane. Concrete antwoorden zoals over wederinvoer worden daarin beantwoord. De EU “readiness notices” worden gepubliceerd op ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period (Evofenedex, 2020)

1.12     Hoe om te gaan met e-commerce (retouren) na 1 januari 2021 naar en vanuit het VK?
Er wordt op korte termijn een update gepubliceerd van de richtlijnen voor douane. Concrete antwoorden zoals hoe om te gaan met e-commerce retouren worden daarin beantwoord. De EU “readiness notices” worden gepubliceerd op ec.europa.eu/igetting-ready-end-transition-period (Evofenedex, 2020)

1.13     Als een bedrijf ZZP-ers inhuurt vanuit het VK en gebruik maakt van hun diensten en tijdelijke uitvoer materialen, moet hier dan een vergunning voor worden aangevraagd?
Voor de tijdelijke invoer in Nederland van (beroeps)materiaal zal per 1 januari 2021 een vergunning moeten worden opgemaakt indien er sprake is van veredeling. Indien er sprake is van de tijdelijke uitvoer van gereedschap en het wordt niet bewerkt of verwerkt dan is het aan te bevelen om met een ATA-carnet te gaan werken. Het carnet dient bij elke passage (dus bij uitgaan VK en binnenkomst EU) afgestempeld dient te worden, dit op de terugweg wederom. (Evofenedex, 2020)

1.14     Hoe definitief zijn de tarieven van UKGT zoals vermeld op gov.uk? Er zijn momenteel geen plannen om het huidige UKGT te herzien, geeft de Britse overheid aan. Indien er een Brits-Europees handelsakkoord wordt afgesloten, worden hier mogelijk andere tarieven overeen gekomen. Indien er geen deal is, gelden WTO tarieven. (Evofenedex, 2020)

1.15     Is er nog sprake van quota op producten? (Evofenedex, 2020)
Quotas vallen onder de onderhandelingen die in volle gang zijn. (Evofenedex, 2020)

1.16     Hoe kunnen Britse bedrijven zich het beste voor bereiden op het gebied van import- export naar de EU per 1 januari 2021?
Voor wat betreft douane aangelegenheden worden ook deze bedrijven aangeraden om zo spoedig mogelijk te beginnen met het regelen van de noodzakelijke verplichtingen zoals het aanvragen van een Brits EORI nummer, het aanstellen van een douane-agent etc. Bedrijven die de aangifte zelf willen doen in het VK, kunnen in aanmerking komen voor een vereenvoudigde importaangifte. Deze kan worden toegepast voor importaangiften in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. Meer informatie: gov.uk/using-simplified-declarations-for-imports (Evofenedex, 2020)

1.17     Als wij na de Brexit direct vanuit productie in China aan een dochteronderneming in het VK leveren, krijgen wij dan met invoerrechten te maken?
Ja, in principe wel, tenzij het land van oorsprong (waarschijnlijk China in dit geval) een handelsakkoord met het VK af gaat sluiten. (Evofenedex, 2020)

1.18     Moet ik na de Brexit zelf douaneformaliteiten verzorgen of kunnen wij dat uitbesteden?
Veel im- en exporteurs laten douaneformaliteiten uitvoeren door een douane-expediteur. Om dit te kunnen doen, moet de opdrachtgever de expediteur hiertoe machtigen. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk bij invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen. De expediteur handelt in dit geval bij het verlenen van de dienst in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde en zijn EORI-nummer. (Evofenedex, 2020)

1.19     Ik doe onderhoud- en reparatieklussen in het VK. Heb ik straks een ATA-carnet nodig?
Voor de tijdelijke invoer van materialen, zoals gereedschappen, monsters, muziekinstrumenten en reclamemateriaal is het handig om een ATA-carnet aan te vragen. Met een ATA-carnet, een soort paspoort voor je goederen, betaal je geen btw, invoerrechten of borgsom. Bovendien vereenvoudigt het douaneprocedures, omdat je slechts 1 document gebruikt voor je hele reis. (KVK, 2020)

1.20     Ik verwerk producten uit het VK en exporteer naar landen met een handelsakkoord. Wat zijn de gevolgen?

Sinds Brexit behandelen sommige landen van buiten de EU het VK niet meer als EU-lidstaat. Voorbeelden zijn Japan en Zuid-Korea; landen waarmee de EU een preferentieel handelsverdrag heeft afgesloten. Dit betekent dat deze landen producten, of onderdelen van producten, die in het VK zijn geproduceerd (van oorsprong zijn uit het VK) als niet van EU-oorsprong zijnde materialen zien. Dit kan de uiteindelijke (preferentiële) oorsprong van een product veranderen. En de werking van (preferentiële) leveranciersverklaringen en hiermee samenhangende voordelen op invoerrechten.

Check als exporteur de officiële informatie van het land van bestemming, en onderzoek of dit land de (preferentiële) EU-oorsprong van de door jou geleverde exportproducten aanvaardt. En doe dit ook wanneer je zelf produceert, en een deel van de bewerkingen in een ander land (partnerland) laat plaatsvinden.

Als landen de preferentiële oorsprongsregels in de overgangsfase van Brexit verschillend toepassen kan dit negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de invoerrechten als je deze producten importeert in het bestemmingsland. Mogelijk wordt je product hierdoor duurder, met als gevolg minder bestellingen. (KVK, 2020)

 

1.21     Komen er door de Brexit veranderingen in openingstijden bij de Douane/NVWA n.a.v. eventuele fysieke controles bij uitvoer?

Douane:

Er komen geen veranderingen in de huidige openingstijden, ze blijven het zelfde als nu. Voor meer informatie: Kijk op de website van de Douane. (Douane, 2020)

2. Leveringsvoorwaarden

2.1     Welke ICC Incoterms® 2020 wordt geadviseerd voor export naar het VK? Welke risico's zijn er verbonden aan de Incoterm DDP? (veel Britse klanten verzoeken om DDP leveringsvoorwaarden per 1-1-2021)
De keuze van de juiste ICC Incoterms®-conditie kan per bedrijf verschillen. Er is geen standaard leveringsconditie voor zendingen van of naar het VK na 1-1-2021. Het feit dat Engelse klanten vaak vragen om DDP, komt waarschijnlijk omdat ze zelf geen ervaring hebben met douaneformaliteiten. Toch adviseren we bedrijven om hier terughoudend in te zijn, aangezien DDP betekent dat de verkoper zal moeten inklaren en een lokale levering doet in het VK. Dit heeft fiscale consequenties in het VK, waaraan je als verkoper zal moeten voldoen. Let op: Bedrijven die de aangifte zelf willen doen in het VK, kunnen in aanmerking komen voor een vereenvoudigde importaangifte. Deze kan worden toegepast voor importaangiften in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. Meer informatie: gov.uk/using-simplified-declarations-for-imports (Evofenedex, 2020)

2.2     Als een Nederlandse leverancier DDP gaat leveren naar VK, dan heeft de Nederlandse leverancier een brits EORI-nummer nodig, hoe kan een EORI-nummer in het VK worden aangevraagd?
Na 31 december 2020 heb je een EORI-nummer nodig dat begint met GB om goederen van of naar het VK te verplaatsen. Het EORI-nummer kan in 5-10 minuten worden aangevraagd op gov.uk/eori. (Evofenedex, 2020)

2.3     Waar vraag ik een EORI-nummer aan en waar moet ik dit nummer voor gebruiken?
Het EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification-nummer) ben je verplicht te (laten) gebruiken bij alle douanehandelingen als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Nederlandse Douane. Je hebt het nodig als het gaat om zendingen van en naar landen buiten de EU, binnenkort dus ook bij handel met het VK. Indien je nog geen nummer hebt gekregen van de Douane kun je het EORI-nummer aanvragen. Je kunt het eventueel ook zelf afleiden, maar pas op voor verwarring met het btw-nummer. Dat lijkt er weliswaar op, maar is toch niet hetzelfde. Meer informatie over opbouw van het EORI-nummer is te vinden op de site van de Belastingdienst. Naar aanleiding van een eerste vermelding van het EORI-nummer in een aangifte ontvang je vervolgens verdere informatie van de Douane over het gebruik ervan. (Evofenedex, 2020)

2.4     Wat is een EORI-nummer en waar vraag ik het aan?
Je bent verplicht een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) te gebruiken als je internationaal handelt en in contact komt met de douane. Zo worden jouw gegevens snel internationaal uitgewisseld. Het is bij alle douanecontacten nodig, bijvoorbeeld bij je ‘aangifte ten uitvoer’.

Nederland:
Doe jij of je douane-expediteur alleen aangifte in Nederland? Dan kun je het EORI-nummer zelf samenstellen of aanvragen bij de Nederlandse Douane. Doe je ook aangifte in het buitenland? Dan moet je het EORI-nummer altijd aanvragen.

Verenigd Koninkrijk:
Bij een DDP-levering heb je na 31 december 2020 een EORI-nummer nodig dat begint met GB om goederen van of naar het VK te verplaatsen. Het GB EORI-nummer vraag je aan op http://gov.uk/eori. (Evofenedex, 2020)

2.5     Mijn Britse klanten vragen vaker om een DDP-levering. Pas ik mijn Incoterms® aan?
Door een Incoterm® af te spreken met je klant weet je wie verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer, wie verantwoordelijk is voor de kosten en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van goederen. Er is geen standaard leveringsconditie voor zendingen van of naar het VK na 1 januari 2021. Waarschijnlijk vragen jouw Engelse klanten om leveringsconditie DDP omdat ze zelf geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en geen gedoe aan de grens willen. Bij DDP doe jij een lokale levering in het VK en klaar je deze goederen bij de Engelse Douane in. Dit heeft voor jou fiscale gevolgen in het VK en de kosten hiervan zijn voor jouw rekening. Neem deze kosten mee in je prijsberekening als je hiervoor kiest. (KVK, 2020)

3. Transport

3.1     Hebben de ferry en shortsea havens in NL, BE en FR al een code (kantoor van uitgang)?
De havens zijn te vinden in de COL (lijst van Douanekantoren). De COL is gepubliceerd (openbaar) en via de volgende URL te vinden en te raadplegen: ec.europa.eu/taxation_customs (Evofenedex, 2020)

3.2     Zijn er aparte modules binnen Portbase nodig om de acties voor goederen naar en van het VK te kunnen processen?
Er zijn twee modules relevant voor verladers of logistiek dienstverleners in relatie tot Brexit. De module melding importdocumentatie (portbase.com/melding-import-documentatie) en de melding exportdocumentatie (portbase.com/melding-export-documentatie). (Evofenedex, 2020)

3.3     Is voor RoRo vervoer al duidelijk wat het equipment ID van de vrachtwagen in Portbase is?
In principe is dit het trailer nummer. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een bestelauto, dan zal dit het kentekennummer zijn. (Evofenedex, 2020)

3.4     Mag je met een vrachtwagen met een Nederland kenteken in het VK rijden/ doorrijden met of zonder vergunning?
Als er voor 1 januari 2021 geen deal wordt gesloten, dan kan niet langer vervoer worden verricht onder dekking van een Eurovergunning. Dan is de CEMT-vergunning, zoals het er nu uitziet, het enige alternatief. Uitgesloten van het gebruik van een CEMT-vergunning is cabotagevervoer, eigen vervoer en vervoer met voertuigen met een totaalgewicht van onder de 3.500 kg. (Evofenedex, 2020)

4. Formaliteiten en procedures andere toezichthouders in NL en VK

4.1     Wat wordt de procedure rondom CITES goederen ( bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) die bedrijven mogelijk dit jaar exporteren naar VK zonder export vergunning, maar volgend jaar mogelijk laten terugkeren naar DC in EU?
Alle invoer, uitvoer, wederuitvoer en introductie van soorten die onder de UK Wildlife Trade Regulations (UKWTR) vallen, moet worden geautoriseerd en de importeur of tussenpersoon moet de geldige, originele CITES-uitvoer- en invoervergunningen aan grensfunctionarissen voorleggen ter goedkeuring bij een aangewezen CITES-poort / punt. Ingevoerde goederen moeten mogelijk ook gepaard gaan met een uitvoervergunning, wederuitvoercertificaat of herkomstcertificaat. De EU-uitvoervergunning (of wederuitvoercertificaat) moet ook worden goedgekeurd door een douane bij het verlaten van de luchthaven en vervolgens worden zowel de uitvoer- als de invoervergunning door de douane bij binnenkomst in VK bekrachtigd (dat wil zeggen: gestempeld). Het is de verantwoordelijkheid van de importeur om ervoor te zorgen dat de originele vergunning op het punt van binnenkomst aan het personeel van de Border Force wordt voorgelegd. (Evofenedex, 2020) 

4.2     Voor welke producten zijn een certificaat van de NVWA noodzakelijk?
Kijk op de algemene Brexit-pagina van de NVWA voor de verwijzing naar de verplichtingen voor uw specifieke product: nvwa.nl/brexit.  
Voor de verplichtingen vanuit Britse overheden kijk je op gov.uk/import-licences-and-certificates-from-1-january-2021 (Evofenedex, 2020)

4.3    In de Britse regelgeving wordt gesproken over PEACH. Hoe maak ik gebruik van PEACH?
PEACH staat voor Procedure for Electronic Application for Certificates. Dit is het elektronische systeem van Engeland om importinspecties aan te vragen, niet voor aanmeldingen in Schotland of Noord-Ierland.  De invoer in PEACH moet gebeuren door een broker in Engeland. Hulp bij vragen over PEACH vind je op ehmipeach.defra.gov.uk. (Evofenedex, 2020)

4.4     Moet voor de export van al het groente en fruit een fytocertificaat, cvo etc. opgemaakt worden naast het EX A document?
 
Kijk op de specifieke Brexit pagina van de NVWA voor de  verplichtingen t.a.v. de export van planten en plantaardige producten: nvwa.nl/brexit/export-plant-brexit
Vooralsnog vraagt DEFRA alleen een EU fyto certificaat bij EU plantenpaspoortplichtige producten. Wel zijn er bijzondere regels in ontwikkeling m.b.t. Xylella. (Evofenedex, 2020)

4.5     Zijn de verschillende BIP (border inspection points), of beter gezegd grenscontrolepunten, in NL ingericht en klaar om goederen te ontvangen voor veterinaire inspecties?
Kijk op nvwa.nl/tips-voor-importeurs-om-u-voor-te-bereiden-op-de-brexit voor de voor de specifieke aanbevelingen. In een GCP (voorheen BIP) bevinden zich keurpunten, die worden gerund door zogeheten keurpunthouders. Dat zijn commerciële bedrijven waar de NVWA toezicht op houdt. Na 1 januari zullen er twee extra keurpunten worden gerealiseerd op de noordoever van de Rotterdamse haven dit zijn Agro Merchants Westland Warehousing B.V. en van Duijn transport Coldstore B.V. Er wordt nog niet voorzien in een keurpunt voor levende have in het Rotterdamse havengebied. (Evofenedex, 2020)

4.6     Na de overgangsperiode is de REACH-wetgeving van de EU inzake het verkeer van chemische stoffen in het VK niet meer van toepassing. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven zich het best hierop voorbereiden, met het oog op vergunningen en registraties?
Bekijk de volgende twee links voor frequente updates: echa.europa.eu/nl/uk-withdrawal-from-the-eu ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period. (Evofenedex, 2020)

4.7     Ik exporteer bloemen en planten naar het VK. Wat verandert er zonder afspraken?
Na 1 januari 2021 gelden de regels van zogenaamde derde landen (landen buiten de Europese Unie) voor het VK. Het VK is op dat moment geen lid meer van de interne markt en de douane-unie. Je volgt dan dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU, zoals Canada, China en de VS. Je krijgt te maken met:

 • Keuringsdiensten
 • Ingangscontroles in het Verenigd Koninkrijk
 • Kosten
   

Voordat je bloemen en planten exporteert naar het VK, ga je na of je zending voldoet aan de eisen van het VK. Bovendien moet 1 van de 4 Nederlandse keuringsdiensten van de land- en tuinbouwsector je zending controleren. Voordat je een exportinspectie aanvraagt , registreer je jouw bedrijf bij een keuringsdienst. Bij binnenkomst in het VK krijg je te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Houd rekening met kosten voor deze controles door keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals een fytosanitair certificaat. (KVK, 2020)
 

5. Fiscaal, BTW, kosten & tarieven

5.1     Wat zijn de douane- en btw-procedures als een bedrijf de zending in opslag wil houden in het VK als derde land?
In de huidige situatie heeft  het overbrengen van goederen naar het VK veelal een btw-aspect; betreft dit een overbrenging van eigen goederen naar het VK of worden de goederen overgebracht op basis van een consignatie levering. De verwachting is dat dit Europese btw-systeem in 2021 niet meer op het VK van toepassing is. Vanaf dat moment krijgt men te maken met invoer btw bij de invoer van goederen in het VK. 
Vanaf 2021 krijgt het overbrengen van goederen naar het VK een douane component, gelijk aan alle derde landen:  douane-uitvoer naar het VK en een douane-invoer in het VK. Indien de goederen op eigen naam in het VK in opslag worden gehouden zullen in het VK voorzieningen moeten worden getroffen. Indien de goederen in douane opslag worden gehouden voor het aangeven van een nadere bestemming zal de opslaghouder in het VK hoogstwaarschijnlijk vergunning plichtig gaan worden. Het is afhankelijk van de soort van opslag en wat de nadere bestemming gaat worden of ook een eigen registratie voor zowel douane als mede ook voor de (invoer)btw voor bedrijven noodzakelijk zal zijn. (Evofenedex, 2020)

5.2     Hoe verandert de btw-aangifte door Brexit?
Het btw-tarief bij de export van goederen naar landen buiten de EU is 0 procent. Om geen btw te hoeven betalen is een bewijs van uitvoer noodzakelijk. Bij import vanuit het VK moet er wel btw worden afgedragen. Door een artikel 23-vergunning aan te vragen kan de btw worden verlegd naar de maandaangifte. (Evofenedex, 2020)

5.3     Wij willen onderzoeken welke douanekosten we moeten gaan betalen bij een harde Brexit en zijn naar de database van de WTO gegaan. We hebben Noorwegen als referentie gebruikt. Hoe moeten we de informatie over diverse tarieven lezen?
Wij raden aan om het hoogste tarief te kiezen, dus uit te gaan van het slechtste scenario. Dan kan het alleen maar meevallen. Het gemiddelde tarief heeft betrekking op de tarieven van de subheadings (verdere indeling) van de betreffende HS code. Het is overigens nog niet zeker dat het Verenigd Koninkrijk het Noorse model overneemt. In dit voorbeeld is namelijk uitgegaan van de WTO-tarieven die Noorwegen hanteert. Het kan zijn - en dat is nog afhankelijk van de onderhandelingen - dat straks het VK dichter bij de EU-tarieven komt. In dit geval kies je ‘EU’ in plaats van ‘Noorwegen’, om het maximale tarief bij invoer in de EU te raadplegen. (Evofenedex, 2020)

5.4     Kunnen we in onze bestaande contracten standaardclausules opnemen waarin staat dat alle kosten (invoerrechten) voor rekening van de klant zijn?
Of de kosten van inklaring en betaling van invoerrechten voor rekening van de klant komen, wordt bepaald door de overeengekomen Incoterms-voorwaarde. Om contractueel te anticiperen op de gevolgen van Brexit, kunt u in bestaande en toekomstige contracten zogenaamde Brexit-bepalingen opnemen. Deze kunnen de specifieke gevolgen regelen en de mogelijkheid openlaten om opnieuw te onderhandelen of het contract te beëindigen. (Evofenedex, 2020)

5.5     Zal het na de Brexit in Nederland nog mogelijk zijn om met de aanvraag van beperkte fiscale vertegenwoordiging invoeraangiften voor ondernemers uit het VK te regelen?
Ja, dat kan zeker, maar er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Een derde partij, een in de EU gevestigde ondernemer, zal het mandaat voor directe vertegenwoordiging (voor douanedoeleinden) moeten afgeven.
 • De Britse ondernemer moet het mandaat Limited Fiscal Representation afgeven

Om de btw-verplichtingen in Nederland correct na te komen, moet de Britse ondernemer ons, in onze functie als Limited Fiscal Representative, laten weten wat er na invoer met de goederen gebeurt.

Op basis van deze informatie zal de ondernemer ons tevens aanvullende documentatie moeten verstrekken (zoals een verkoopfactuur van de goederen, instructie voor mogelijke wederuitvoer naar het VK enz.). Deze documentatie dient u ons te bezorgen voordat u de aangifte ten invoer regelt.

 • Na invoer dient de ondernemer het transport van de goederen naar de eindbestemming te bewijzen. (Evofenedex, 2020)

5.6     Wij importeren vanuit het VK. Wat is de impact voor ons van een ‘no deal’?
Een ‘no deal’ heeft direct invloed op alle goederen die vanuit het VK worden ingevoerd. Bij een no deal zal (hoogstwaarschijnlijk) het WTO-scenario in werking treden, waarbij importtarieven worden ingesteld. Deze tarieven zullen mogelijk gelijk zijn aan de hoogte van importtarieven voor een willekeurig derde land, een land waar de EU geen handelsovereenkomst mee heeft. Bij een ‘Hard Brexit’ zal er wellicht een handelsakkoord worden gesloten, zoals de EU dat onlangs overeenkwam met Canada (Ceta-akkoord). (Evofenedex, 2020)

5.7     Geen handelsafspraken. Wat betekent dit voor mijn export?
Het Verenigd Koninkrijk valt buiten de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor export van goederen en diensten naar het VK. Je doet aangifte ten uitvoer bij de Nederlandse Douane. Je klant betaalt mogelijk invoerrechten. In de Market Access Database van de Europese Commissie vind je, op productniveau, voor veel landen de tarieven van invoerrechten (en andere invoerbelastingen) en de benodigde documenten. Je gebruikt het 0% btw-tarief en gaat na welke exportdocumenten nodig zijn. Check altijd aan welke regels en eisen jouw producten moeten voldoen voordat je ze in het VK op de markt brengt. (Evofenedex, 2020)

5.8     Geen handelsafspraken. Wat betekent dit voor mijn import?
Het Verenigd Koninkrijk valt buiten de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de import van goederen en diensten uit het VK. Je doet aangifte ten invoer bij de Nederlandse Douane en mogelijk betaal je invoerrechten. Daarnaast betaal je btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen jouw producten moeten voldoen voordat je ze in Nederland of ander EU-land op de markt brengt. (KVK, 2020)

5.9     Hoe zit het met goederen en btw bij een Brexit zonder afspraken?
Vanaf 1 januari 2021 is een levering aan het VK een exportlevering en deze is belast met het btw 0%-tarief. Bij de inklaring van goederen in het VK vindt lokaal de afdracht van btw (VAT) en eventuele invoerrechten en overige kosten plaats. Bij import van producten uit het VK in Nederland betaal je btw aan de Nederlandse Douane. De btw bereken je over de douanewaarde en invoerrechten. (KVK, 2020)

5.10     Hoe werkt het nieuwe UK Global Tarrif and vanaf wanneer is het van kracht?
Het VK heeft onlangs het nieuwe UK Global Tariff (UKGT) aangekondigd, een permanent tariefregime dat van toepassing zal zijn zodra de overgangsperiode na de Brexit afloopt, vanaf 1 januari 2021. Tijdens de Brexit-overgangsperiode, tot 31 december 2020, blijft het EU Common External-tarief van toepassing op goederen die in het VK worden geïmporteerd. Zodra de overgangsperiode voorbij is zal de UKGT van toepassing zijn op alle goederen die in het VK worden geïmporteerd, uit landen waar het VK geen vrijhandelsovereenkomst heeft en die niet onder een andere specifieke vrijstelling vallen, d.w.z. een tariefschorsing. Mochten er tegen het einde van het jaar geen vrijhandelsovereenkomsten zijn met de EU, dan zijn dit de tarieven die van toepassing zijn op EU-goederen die in het VK worden geïmporteerd. Verdere details zijn te vinden op de website van de Britse regering: https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021. (PricewaterhouseCoopers, 2020)

6. Noord-Ierland

6.1     Hoe wordt er vanaf 1 jan 2021 omgegaan met import - en export naar Noord-Ierland?
Noord-Ierland wordt beschouwd als een onderdeel van de EU (Interne Markt en Douane Unie). Voor zendingen van en naar Noord-Ierland vanuit Nederland zijn geen douaneformaliteiten noodzakelijk. Concreet betekent dit dat het behandeld wordt als een Lidstaat, zelfs met een eigen landcode.  

De Britse regering  heeft richtlijnen gepubliceerd over goederenhandel met Noord-Ierland (NI). De richtlijnen hebben betrekking op het verplaatsen van goederen tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, evenals het verplaatsen van goederen van Noord-Ierland naar de EU en het verplaatsen van goederen van Noord-Ierland naar de rest van de wereld. De regering kondigde ook een investering van £ 200 miljoen aan in een nieuwe, gratis te gebruiken Trader Support Service (TSS) voor bedrijven die goederen vanuit Groot-Brittannië of de rest van de wereld naar Noord-Ierland brengen. De service biedt handelaren begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met vereisten voor het verplaatsen van goederen naar Noord-Ierland. (Evofenedex, 2020)

6.2     Welke formaliteiten zijn er nodig voor de handel van accijnsgoederen naar Noord-Ierland?
Noord-Ierland wordt beschouwd als een onderdeel van de EU (Interne Markt en Douane Unie). Voor zendingen van en naar Noord-Ierland zijn geen douaneformaliteiten noodzakelijk. Voor accijnsgoederen is er dus een EMCS transactie intra-EU nodig, voor overige goederen zijn er geen formaliteiten. (Evofenedex, 2020)

6.3     Hoe ga ik om met de handel van en naar Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021? Noord-Ierland wordt nu beschouwd als een onderdeel van de EU (Interne Markt en Douane Unie). Dit verandert niet. Voor zendingen van en naar Noord-Ierland vanuit Nederland zijn geen douaneformaliteiten. De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd over goederenhandel met Noord-Ierland (NI). (KVK, 2020)

7. Emballage

7.1     Werkwijze omtrent terugkerende lege emballage en lege verpakkingsmiddelen na de overgangsperiode van de Brexit:
Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land en zijn de standaard douaneformaliteiten van toepassing. De (gevulde) emballage verliest de douanestatus van Uniegoederen zodra ze het grondgebied van de Unie heeft verlaten. Vanaf dat moment heeft ze de douanestatus van niet-Uniegoederen. Als de (lege) emballage terugkeert in de Unie, dan krijgt ze niet automatisch de douanestatus van Uniegoederen terug. Dit betekent dat ze niet zonder douaneformaliteiten haar weg kunnen vervolgen of hergebruikt kunnen worden. Zowel in het kader van binnenbrengen in het grondgebied van de Unie als voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling, moeten formaliteiten worden vervuld. (Fenex, 2020)

7.2     Formaliteiten voor binnenbrengen:
Voor uit een derde land terugkerende lege emballage moet, net als voor vrijwel alle andere goederen die vanuit een derde land de Unie binnenkomen, een aangifte bij binnenkomst (ook wel Entry Summary Declaration - ENS) gedaan worden. Ook moet in de (lucht)haven van lossing uit het binnenkomende vervoermiddel een aangifte voor tijdelijke opslag (ATO) gedaan worden. 

Voor meer informatie over binnenbrengen van goederen van buiten de Unie, kunt u terecht in het Handboek Douane, onderdelen 10.00.00 (binnenbrengen via zee) en 10.50.00 (binnenbrengen door de lucht. De vindplaatsen zijn respectievelijk hier en hier(Fenex, 2020)

7.3     Formaliteiten om goederen onder een douaneregeling te plaatsen:
Voordat de lege emballage opnieuw gebruikt kan worden, moet ze in het vrije verkeer gebracht worden of onder een andere douaneregeling geplaatst worden. Ook is het mogelijk om de emballage eerst onder de regeling extern douanevervoer (NCTS - T1) naar een bedrijfslocatie te vervoeren en pas daar in het vrije verkeer te brengen of onder een andere douaneregeling te plaatsen. (Fenex, 2020) 

7.4     In het vrije verkeer brengen:
Om de emballage de Unie-status (terug) te geven moet een aangifte voor het vrije verkeer gedaan worden. Als aangetoond wordt dat het om terugkerende emballage gaat die oorspronkelijk uit de Unie is uitgevoerd, wordt vrijstelling van douanerecht verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

De emballage moet binnen drie jaar na uitvoer zijn teruggekeerd. Bij buitengewone omstandigheden kan dit verlengd worden. Buitengewone omstandigheden moeten altijd van geval tot geval beoordeeld worden; De emballage moet terugkeren in dezelfde staat als dat ze is uitgevoerd. Slijtage e.d. als gevolg van normaal gebruik is toegestaan. Er moet aangetoond worden dat het inderdaad gaat om terugkerende emballage die eerder is uitgevoerd uit de EU.

Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van:

a. Toegang tot de relevante gegevens van de douaneaangifte op basis waarvan de emballage oorspronkelijk uit het douanegebied van de Unie werden uitgevoerd;

b. Een door het bevoegde douanekantoor gewaarmerkte afdruk van de douaneaangifte op basis waarvan de emballage oorspronkelijk uit het douanegebied van de Unie werden uitgevoerd;

c. Een door het bevoegde douanekantoor afgegeven document met de relevante gegevens van deze douaneaangifte;

d. Een door de douane afgegeven inlichtingenblad (INF3) waarin wordt verklaard dat de voorwaarden voor vrijstelling van invoerrechten zijn vervuld;

e. Andere informatie waaruit blijkt dat de voor het vrije verkeer aangegeven emballage oorspronkelijk uit het douanegebied van de Unie is uitgevoerd en op dat moment voldeed aan de voorwaarden om vrijstelling van invoerrechten als terugkerende goederen te krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht in Handboek Douane, onderdeel 25.00.00. (Bron

De aangifte voor het vrije verkeer kan gedaan worden met een douaneaangifte in de normale procedure, een vereenvoudigde aangifte of door inschrijving in de administratie van de aangever. De wetgeving voorziet in de mogelijkheid om een mondelinge aangifte te doen voor terugkerende lege emballage. Praktisch gezien is dit echter niet mogelijk. Ten eerste omdat een mondelinge aangifte alleen gedaan kan worden bij daartoe aangewezen douanekantoren, dat wil zeggen daadwerkelijk bij een douaneambtenaar, en ten tweede omdat de douane een elektronisch bericht nodig heeft om de aangifte voor tijdelijke opslag te zuiveren. Bij een mondelinge aangifte ontbreekt dat benodigde elektronisch bericht. (Fenex, 2020)

7.5     Tijdelijke invoer:
Het is ook mogelijk om lege verpakkingsmiddelen die bestemd zijn om gevuld weer te worden weder uitgevoerd, onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen. Vergeleken met in het vrije verkeer brengen heeft dit zowel voor- als nadelen.

Voordelen

 • Bij gebruik van de regeling tijdelijke invoer is het niet nodig om aan te tonen dat de emballage oorspronkelijk is uitgevoerd uit de Unie. 

 

Nadelen

 • Er is een vergunning voor de regeling tijdelijke invoer nodig;
 • Er moet aangetoond worden dat de binnen een bepaalde termijn de Unie weer hebben verlaten. Als dat is toegestaan in de vergunning mag de regeling tijdelijke invoer ook aangezuiverd worden met de wederuitvoer van equivalente verpakkingsmiddelen.
   

De aangifte om de goederen onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen kan gedaan worden met een douaneaangifte in de normale procedure, een vereenvoudigde aangifte of door inschrijving in de administratie van de aangever. (Fenex, 2020)

7.6     Vervallen werkwijze maritiem per 31-12-2020:
Bij binnenbrengen van uit derde landen terugkerende lege emballage via zee wordt tot nu toe toegestaan dat deze wordt aangegeven met code NP. Door een ‘Melding Import Documentatie’ (MID melding) in te dienen met de aanduiding ‘ICT’, aangevuld met het Call Reference Number (CRN) van het inkomende schip, wordt aangegeven dat de emballage de douanestatus van Uniegoederen heeft en kan de zending zonder nadere formaliteiten worden weggevoerd.

Deze werkwijze is gebaseerd op de veronderstelling dat de lege emballage automatisch haar status als Uniegoederen terugkrijgt als zij, na tijdelijk het grondgebied van de Unie te hebben verlaten, terugkeert in dat grondgebied. Zoals aangegeven is dat niet het geval en moeten de goederen daadwerkelijk opnieuw in het vrije verkeer gebracht worden voordat zij weer de status van Uniegoederen krijgen. Dit geldt niet alleen voor lege emballage die na de Brexit vanuit het Verenigd Koninkrijk terugkeert naar de EU, maar voor alle uit derde landen terugkerende lege emballage.

De huidige wijze maritiem is na 31-12-2020 niet langer toegestaan. Door Douane Rotterdam Haven zullen bedrijven die nu gebruik maken van deze werkwijze rechtstreeks benaderd worden zodat deze tijdig stappen kunnen ondernemen.” (Fenex, 2020)

7.7     Wat is de procedure omtrent lege tankcontainers met residu voor het VK vanaf 1 januari 2021?
Dit betreft zogenaamde “empty uncleaned containers”. De definitie hiervan is een container met een bepaalde resthoeveelheid, welke zover als mogelijk is gelost en waarbij de inhoud zonder reiniging niet uit een container te verwijderen is. Met andere woorden: na het lossen/leegpompen, kleeft het product nog aan de wand of blijft er een minimaal restant op de bodem liggen.

Voor deze containers geldt de procedure die wordt omschreven als kort gezegd: de ferrymaatschappij of rederij vermeldt de container als leeg in de ATO en in het terminalsysteem, waarna de container niet wordt geblokkeerd, ofwel deze wordt als leeg in de ATO vermeld en vol in het terminalsysteem, waarna de container door middel van de code ‘TNK’ in de melding import documentatie (MID) kan worden gedeblokkeerd. Zijn beide opties niet mogelijk, dan dient een nadere douaneaangifte in AGS invoer te worden gedaan om de container te kunnen afhalen.

Voor uitgaande containers geldt dat deze als leeg kunnen worden voorgemeld in het terminalsysteem, dan wel dat de container kan worden gedeblokkeerd door middel van de code ‘TNK’ in de melding export documentatie (MED) van Portbase. Voldoet een tankcontainer niet aan de definitie van een “empty uncleaned container,” dan dient hiervoor een uitvoeraangifte te worden gedaan.

Deze procedures zullen vanaf 1 januari 2021 ook direct van toepassing zijn op tankcontainers met residu van en naar het VK. (Fenex, 2020)

8. Bronnen