Requests of customs permits

Aanvragen van douanevergunningen

Het douanewetboek van de Unie (DWU) bevat een aantal bijzondere procedures, die tot doel hebben de administratieve lasten van het douanetoezicht te verminderen en aldus een ongestoorde logistieke keten te waarborgen. Een onderdeel hiervan is het streven om de internationale concurrentie te bevorderen en de exportmogelijkheden te verbeteren.

Bijzondere procedures

Voor het gebruik van een bijzondere regeling is een door de douane afgegeven vergunning vereist. In deze vergunning worden de voorwaarden vermeld waaronder de bijzondere regelingen worden gebruikt.

Een vereiste voor het verkrijgen van deze vergunningen is dat garanties worden geboden voor het juiste gebruik van de douaneregeling. Dit betekent onder meer dat een betrouwbare administratie moet worden gevoerd en dat de ontstane douaneschuld binnen de gestelde termijnen moet worden betaald. Een andere eis voor de afgifte van een vergunning is dat de douaneautoriteiten het douanetoezicht moeten kunnen uitoefenen zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in verhouding staan tot de economische behoeften.

In veel gevallen zal de beoordeling van de gevraagde bijzondere regelingen gebaseerd zijn op concrete betrekkingen en acties ten aanzien van de douaneautoriteiten in het verleden en het heden.

Aanvragen van een vergunning

Voordat een vergunning door de douaneautoriteiten wordt afgegeven, moet de persoon die de vergunning heeft aangevraagd zekerheid stellen voor de douaneschuld die kan ontstaan of voor andere heffingen die verschuldigd kunnen worden uit hoofde van de goederen die onder de bijzondere regeling worden geplaatst.

Indien de persoon (het bedrijf) die de vergunning aanvraagt reeds houder is van een vergunning AEO-bedrijf douanevereenvoudigingen kan aan algemene voorwaarden voldaan worden omdat een vergunninghouder voldoende waarborgen kan bieden voor het juiste gebruik van de bijzondere regeling, voor zover hiermee rekening is gehouden bij de afgifte van de AEO-vergunning relevante activiteiten voor de bijzondere regelingen.

De beoordeling van een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van de douanewetgeving en de financiële solvabiliteit van de aanvrager behoeft niet langer te worden onderzocht tijdens het onderzoek voor de afgifte van een vergunning voor bijzondere procedures.