Contact

Customs Consultancy Services

De kennis en expertise zit bij Customs Support niet alleen in de teams van onze operationele afdelingen. Onze highly-skilled Consultants zijn multi-inzetbaar en kunnen u en uw organisatie ondersteunen bij een breed spectrum aan vraagstukken.

We verdelen deze tak in twee verschillende onderdelen:

•    Douane Declaranten

Onze Douane Declaranten kunnen u intern ondersteuning bieden. De Declaranten worden bij u in-house geplaatst zodat u extra kennis en meer capaciteit heeft.
Import, export en transit documenten kunnen op deze manier op dagelijkse basis geleverd worden. Uiteraard worden al deze documenten verwerkt in uw eigen systeem.

•    Douane Consultants

Onze Douane Consultants kunnen u zowel op afstand of op locatie bedienen. Met een breed spectrum aan kennis kunt u onze Consultant inschakelen voor veel vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het classificeren van uw producten. Onze Consultants hebben kennis van HS-codes en kunnen BTI voor u aanvragen. Ook kunnen zij de oorsprong van producten bepalen, non-preferentiële oorsprong en preferentiële oorsprong. Onze Douane Consultants zijn uiteraard op de hoogte van de antidumpingrechten / compenserende rechten.

U kunt onze Consultants ook inzetten als Customs Manager. Zij zijn specialist in alle douane activiteiten en kunnen daarom perfect het team aansturen en de workflow omtrent de activiteiten managen. De Consultants hebben kennis van Compliance en zijn gespecialiseerd in wereldwijde handel.

Verder kunnen de Consultants vergunningen voor uw bedrijf aanvragen, beheren en auditeren. Ook ondersteuning bij audits is mogelijk. Wanneer er een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan komt deze vaak bij Consultancy terecht. Customs Support ondersteund dan bij het aanvragen van deze vergunningen en kan daarnaast ook werkprocessen checken en “beter” inrichten om ervoor te zorgen dat alle douane activiteiten gestroomlijnd lopen.
 

Jeffrey Havelaar

Operationeel Manager Consultancy

Jeffrey II