Customs Support Academy

Customs Support Academy

Customs Support Academy is een onafhankelijk opleidingsinstituut met de focus op specifieke onderdelen van de logistieke keten: douane, veiligheid, gezondheid, economie, milieu en gevaarlijke stoffen. Dit zijn zaken waarvoor regelmatige training en opleiding nodig zijn. Ons opleidingsinstituut is ontstaan door de toenemende behoefte van het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan specifiek onderwijs in de logistieke keten. We kunnen maatwerk leveren en daarmee inspelen op de behoefte van de klant. We bieden zowel opleidingen vanuit ons eigen opleidingscentrum als ook opleidingen op maat en 'inhouse' aan, laagdrempelig en betaalbaar.

Wij verzorgen onder andere opleidingen en trainingen zoals basisopleiding declarant, training douane-entrepot, opleiding middelbaar gasmeetkundige en vakbekwaamheid vervoer gevaarlijke stoffen.

Frits Tenge

Compliant zijn begint met kennis!

Frits Tenge
Docent basis- en vakopleiding declarant