Gasmeeting tank

Customs Support Safety - Services voor Customs Safety

Customs Support Safety heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van gassen in zeecontainers, vrachtwagens en warehouses. Onze huidige dienstverlening omvat gasmetingen, geforceerde ventilatie van zeecontainers, het lossen van containers & trucks met onafhankelijke ademlucht,  risicoanalyse, fijnstofmetingen, advies en training en het optreden als extern veiligheidsadviseur ADR.

Customs Support Safety is de partner voor snelle en betrouwbare gasmetingen. We werken met de meest geavanceerde portable meettechniek (Gasmet FTIR) en door continue te blijven innoveren bieden wij inmiddels landelijk dekking en werken wij volledig digitaal. We zijn transparant en leveren al onze klanten een uitstekende service.

Customs Support Safety is klaar voor toekomst!

Customs Support Middelbaar Gasmeetkundige Rotterdam

Doelen van Customs Support Safety

De missie van Customs Support Safety is het creëren van een veilige werkomgeving door middel van kwalitatieve gasmetingen, zorgvuldige risicoanalyse en hoogwaardige ventilaties in besloten ruimtes.

Customs Support Safety staat bekend om haar uitstekende service waarbij de klant centraal staat. We leveren kwalitatief hoogwaardige gasmetingen en veiligheidsoplossingen in een landelijk dekkend netwerk met ambitieuze plannen tot expansie naar de Europese markt.

We zijn als geen ander gespecialiseerd in nationale en internationale regelgeving op het gebied van gassen en gevaarlijke stoffen. De gezondheid van uw medewerkers is bij ons in goede handen.

Onze Customs Safety services

Vacature Middelbaar Gasmeetkundige
Risico Analyse
Ontgassen

Gasanalyse & Geforceerde Ventilatie in Containers

Bedrijven die importcontainers ontvangen moeten op grond van de Arboregelgeving (Arbobesluit artikel 3.5g – Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie) onderzoeken of medewerkers tijdens het lossen van containers kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het betreden van zeecontainers, maar ook voor andere besloten ruimten zoals een tank of scheepsruim.

Lees hier verder

Container Risico Analyse

Bedrijven die zeecontainers ontvangen zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, waarbij primair dient te worden onderzocht aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers kunnen worden blootgesteld tijdens het lossen. Zeecontainers bevatten vaak uitdampende productiegassen of toegevoegde bestrijdingsmiddelen

Lees hier verder

Douane Gezondheid en Veiligheid

Niet alleen in zeecontainers en vrachtwagens kunnen producten uitdampen. Het uitdampingsproces gaat door tijdens de opslag van de goederen in het warehouse. Uitdampende formaldehyde, uit gelijmde pallets en ethyleenoxide, uit gesteriliseerde medische goederen, zijn voorbeelden van vaak voorkomende gassen in warehouses.

Lees hier verder

Training
VAS

Opleiding en advies inzake douaneveiligheid

De werkgever is verantwoordelijk voor het Arbobeleid. Bij een ongeval ten gevolge van een falend Arbobeleid zal de werkgever ter verantwoording worden geroepen. Regelmatig verzorgen wij, onder het genot van een broodje en een kop koffie, informele voorlichtingssessies waarbij wij uitleg geven over veilig werken op het gebied van gassen in containers, vrachtwagens en warehouses. De wettelijke maatregelen die bedrijven moeten nemen staan hierbij centraal.

Lees hier verder

Diensten met toegevoegde waarde

In onderstaande gevallen kan het nodig zijn om containers of vrachtwagens die teveel gas bevatten, met persoonlijke beschermingsmiddelen te lossen:

  • Het ontgassingsproces verloopt te traag, of is niet succesvol.
  • De klant wil meteen over de goederen kunnen beschikken (spoedzending).
  • Behandeling van met ethyleenoxide gesteriliseerde producten.

Lees hier verder

 

 

Neem contact met ons op voor hulp bij customs safety

Mirjam Verbeek
Neem contact op voor je aanbieding voor douanediensten
Een van onze deskundige douane specialisten zal binnen 24 uur op je verzoek reageren!

De Algemene Voorwaarden van Customs Support Safety kunt u hier vinden.