Cargo plane

Export

Wanneer er goederen vanuit de Europese Unie naar een derde land vervoerd moeten worden zijn er ook documenten nodig. Hierin kan Customs Support u ook assisteren. Voor dit proces geldt hetzelfde als bij Import. Customs Support neemt alle werkzaamheden omtrent de douane documentatie uit handen. Wij zorgen dat het dossier in orde komt en de goederen met de juiste papieren vervoerd kunnen worden.