Gas Analysis

Gasmeting

Bedrijven die importcontainers ontvangen moeten op grond van de Arboregelgeving onderzoeken of medewerkers tijdens het lossen van containers kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen.

Afhankelijk van de lading kan een breed scala aan uitdampende productiegassen, sterilisatiegassen of toegevoegde ongediertebestrijdingsgassen een gevaar vormen voor de medewerkers. Het is dus zeer belangrijk dat er breed en nauwkeurig onderzoek wordt uitgevoerd.

Met onze geavanceerde FTIR-analyzers kunnen we binnen enkele minuten nauwkeurig en stof-specifiek op honderden potentiële risicostoffen meten. FTIR-gas-analyzers identificeren en meten gassen aan de hand van het absorptiepatroon van infrarood licht dat voor elke stof uniek is. Hierdoor kunnen vals-positieve metingen (onterechte afkeur door interfererende gassen) worden uitgesloten. 

Geforceerde ontgassing

Op de containerterminals in Wanssum, Venlo, Roermond en Born beschikken wij over alle faciliteiten om containers die teveel gas bevatten (geforceerd) te ventileren. We maken hierbij gebruik van moderne (overdruk en onderdruk) ontgassingstechnieken.

Een container die door ons wordt ontgast, wordt geventileerd tot het moment dat deze (ter aflevering bij de klant) wordt opgehaald op de terminal. Wij weten uit ervaring dat de gasconcentraties weer snel op kunnen lopen na het sluiten van de deuren. Om die reden adviseren wij onze klanten om de containers zo snel mogelijk nadat het ontgassingsproces is beëindigd te lossen. Vanuit logistiek oogpunt lijkt het interessant om gasmetingen en ontgassingen bij binnenkomst in de haven uit te voeren. Het is echter niet veilig en in strijd met de Arbo-richtlijnen om containers te lossen op basis van metingen die op grote afstand van het losadres zijn uitgevoerd. In dit verband accepteert de douane alleen meetrapporten die niet ouder zijn dan 2 uur.