Interim Customs Resources

Interim-management (douane-middelen)

Wereldwijd opererende bedrijven die groeien en voor het eerst met douanewetgeving te maken krijgen, raken vaak verdwaald in het web van douanevoorschriften en -eisen. Vaak is er weinig of geen ervaring binnen een bedrijf om deze uitdagende omgeving het hoofd te bieden, vaak achteraf reagerend op douanevoorschriften wanneer schriftelijke of mondelinge waarschuwingen vergezeld van boetes binnenkomen. In controle zijn lijkt bijna onmogelijk door het gebrek aan kennis en tijd bij het huidige personeel.

De douane is er niet alleen om geld te innen en bedrijven te controleren, maar ziet er ook op toe dat Europa en haar burgers worden beschermd en dat er veiligheid wordt betracht in havens en voor producten die vanuit derde landen de EU bereiken. De meeste bedrijven zijn er zich niet van bewust dat met bescherming van de EU ook wordt bedoeld dat de douane er op toeziet dat de positie van EU-bedrijven wordt beschermd door allerlei voordelen die worden toegekend bij het naleven van voorschriften en het verkrijgen van economische douanevergunningen. Er zijn verschillende douanevergunningen van toepassing, die de handelszaak van een bedrijf kunnen veranderen.  

Internationale handel betekent in de dagelijkse praktijk niet alleen te maken hebben met verschillende betalingsmoraal en gedragscultuur, maar ook met een overvloed aan eisen waaraan moet worden voldaan om handel te kunnen blijven drijven met derde landen. Waarom wachten tot goederen geblokkeerd worden in de haven of tot een klant weigert verder zaken met u te doen wegens haperingen in de toeleveringsketen, gewoon omdat de tijd en de kennis ontbreekt bij het huidige personeel. Hier kan een Interim professional met zijn ervaring en kennis de sleutel tot succes zijn. Korte termijn problemen kunnen worden opgelost en continuïteit kan worden gegarandeerd zonder extra werkdruk op het huidige personeel. Onze professionals kunnen supply chain optimalisaties uitvoeren door werkinstructies en SOP's te schrijven, mensen te trainen en te helpen bij het opzetten van een douane afdeling.

Ook kan de professional met een helikopterview risico's en verbeterpunten inschatten, het huidige management kan levelen met deze professional om zo meer expertise op te doen en meer draagvlak te krijgen binnen de eigen organisatie.

De voordelen van interim management

  • Kennis op korte termijn in eigen huis beschikbaar.
  • Tijdsbesparing door single sourcing met deze professional en de organisatie achter hem.
  • Dagelijkse processen worden niet verstoord, medewerkers krijgen geen extra werkdruk maar krijgen ondersteuning.
  • Stakeholders zijn effectiever doordat ze inhouse worden ondersteund met kennis en expertise.
  • Extra laag van douane-expertise zonder vooraf te investeren in sourcing en training van medewerkers.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten!