Origin determination

Oorsprongsbepaling

Oorsprong in het algemeen

De oorsprong van een product speelt een belangrijke rol wanneer je denkt aan het importeren en exporteren van je goederen. De oorsprong is een van de belastinggrondslagen. In principe zijn er twee soorten oorsprong. Herkomst met betrekking tot het laatste land of gebied waar de goederen zich in het vrije verkeer bevonden, of oorsprong (Oorsprong) met betrekking tot het land waar de goederen zijn vervaardigd. Bijvoorbeeld, een auto die in Taiwan is geproduceerd en op een bepaald moment door de autodealer in Duitsland wordt verkocht aan een klant in Nederland. Het land van vervaardiging is nog steeds Taiwan, maar het land waar de goederen zich het laatst in het vrije verkeer bevonden is veranderd van Taiwan in Duitsland en daarna Nederland. Bovendien kan het land van vervaardiging ook veranderen als een product een bewerking heeft ondergaan en daardoor is veranderd. De eisen of een product voldoende is verwerkt, zijn vastgelegd in vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en landen, waaronder de oorsprongsregels.

Preferentiële en niet-preferentiële oorsprong

Een belangrijk aspect van de oorsprong is het verschil tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. Wanneer je product een preferentiële status heeft, is het wellicht mogelijk om het product tegen lagere of zelfs geen invoerrechten in te voeren. De niet-preferentiële oorsprong heeft geen invloed op de hoogte van de invoerrechten, maar is wel van belang wanneer bijvoorbeeld antidumpingtarieven van toepassing zijn.

Uitdagingen bij het bepalen van de oorsprong

Het bepalen van de oorsprong is relatief eenvoudig wanneer de producten afkomstig zijn van één bron met slechts enkele componenten. Wanneer er veel componenten uit veel bronnen zijn, wordt het ingewikkeld. De eisen voor de oorsprong verschillen per land. Een andere uitdaging is het bewijzen van de oorsprong.  Als bepaalde onderdelen verschillende keren werden gekocht en doorverkocht, zijn van al deze stappen documenten nodig. Als onderdelen in een van deze stappen zijn verwerkt, wordt het nog ingewikkelder. Om de preferentiële oorsprong aan te tonen zijn altijd geldige achtergronddocumenten in de administratie van de exporteur nodig.

Bewijs van de oorsprong

Voor zowel de preferentiële als de niet-preferentiële oorsprong is een bewijs van oorsprong vereist. Voor de preferentiële oorsprong kan dit een EUR.1-certificaat, een factuurverklaring of de oorsprongsverklaring zijn. Aanspraak maken op een lager invoerrecht is alleen mogelijk als het product voldoet aan de oorsprongscriteria. De specifieke producteisen en de verwerking, alsmede welk bewijs van oorsprong moet worden overgelegd, kunnen per land of groep van landen verschillen. Dit is allemaal vastgelegd in de handelsovereenkomsten die de EU met de landen of gebieden heeft gesloten.

Ken de regels, ken je product, vraag een consultant

Om het juiste land van oorsprong van je product te bepalen, kan kennis van een specialist nodig zijn. Oorsprong kan vrij complex zijn door de specifieke regelgeving per product en per land van bestemming en de vrijhandelsovereenkomst. Gezien de heffingsvoordelen op veel producten met een preferentiële status, is het van groot belang de regels te kennen en het product dat je wilt importeren of exporteren te kennen. Customs Support beschikt over de juiste mensen om je specifieke situatie te bekijken, de goederenstroom te analyseren en te bepalen of een product wel voldoet aan de regels van oorsprong. Onze consultants hebben uitgebreide kennis over de vrijhandelsverdragen, het bepalen van het juiste bewijs van oorsprong of het toepassen van cumulatie.