Veterinaire inklaringen

Veterinaire Declaraties

Goederen die onder Veterinaire declaraties (GDB aangiften) vallen en meldings-/keuring plichtig zijn dienen voor binnenkomst in de Europese Unie aangemeld te worden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Het gaat hierbij om levende dieren of dierlijke producten die moeten worden aangemeld bij een erkende Buitengrens Inspectiepost. Voor zo’n aanmelding is een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVB) nodig.

Voorafgaand aan de opdracht zal er worden gechecked of de zending daadwerkelijk ingevoerd mag worden in de EU.

Wij kunnen de zendingen voor u aanmelden wanneer de goederen dit soort producten betreft.

Om deze opdrachten te behandelen hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder bijvoorbeeld de gezondheidsverklaringen. Customs Support behandeld de aanvraag voor u en zorgt dat de melding bij de NVWA op tijd gedaan is.

 

 

Denise Kok

Declarant