Diensten

Diensten

Customs Support is actief in verschillende landen binnen de Europese Unie. Dankzij deze locaties en onze partners kunnen wij je binnen Europa zeer goed van dienst zijn.

Wij zijn dé neutrale douanepartner en ondersteunen je graag bij de aangifte van goederen of bij andere douane gerelateerde vraagstukken. Je kunt contact opnemen met het land waar je bedrijf gevestigd is. Onze experts kunnen dan helpen bij het opstellen van een verlanglijstje en het opbouwen van een duurzaam partnerschap.

Customs Help Desk

Wij bieden doorlopend advies over douanezaken op ad-hoc basis of in de vorm van een maandelijks abonnement. Onze douaneconsultants beantwoorden uw vragen via telefoon, teams of e-mail op elk moment dat wanneer je dringend advies en of ondersteuning nodig hebt.

Douane-educatie en opleiding van personeel

Eén van de onderdelen van onze adviesportefeuille is douane-opleiding en training. De logistieke wereld is voortdurend in beweging. Wet- en regelgeving veranderen en binnen logistieke bedrijven komen en gaan medewerkers.

Interim-management (douane-middelen)

Wereldwijd opererende bedrijven die groeien of voor het eerst met douanewetgeving te maken krijgen, raken vaak verdwaald in het web van douanevoorschriften en -eisen. Vaak is er weinig of geen ervaring binnen een bedrijf om deze uitdagende omgeving het hoofd te bieden, vaak achteraf reagerend op douanevoorschriften wanneer schriftelijke of mondelinge waarschuwingen vergezeld van boetes binnenkomen.

Aanvragen van douanevergunningen

Het douanewetboek van de Unie (DWU) bevat een aantal bijzondere procedures, die tot doel hebben de administratieve lasten van het douanetoezicht te verminderen en aldus een ongestoorde logistieke keten te waarborgen. Een onderdeel hiervan is het streven om de internationale concurrentie te bevorderen en de exportmogelijkheden te verbeteren.

AEO certificering

In de loop der jaren zijn er veel bedrijven geweest die een AEO-vergunning hebben gekregen. Als gevolg daarvan worden de meeste tastbare voordelen niet meer waargenomen. Maar je hebt nog steeds de immateriële voordelen, voordelen die je alleen als houder van een AEO-vergunning kunt zien en voelen.

Oorsprongsbepaling

De oorsprong van een product speelt een belangrijke rol bij het importeren en exporteren van goederen. De oorsprong is een van de belastinggrondslagen. In principe zijn er twee soorten oorsprong. Oorsprong met betrekking tot het laatste land of gebied waar de goederen zich in het vrije verkeer bevonden, of oorsprong met betrekking tot het land waar de goederen zijn vervaardigd

Goederenclassificatie

Hoe je goederen classificeert vanuit douaneoogpunt is een belangrijk onderdeel van de naleving van de douanewetgeving. Het niet juist indelen van uw goederen kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf en de relatie met de douaneautoriteiten

Brexit Support Consultancy

Ondersteuning bij de voorbereiding van bedrijven op Brexit inclusief post-Brexit advies. Dit omvat advies over belangrijke douaneaspecten om kansen, complexiteit en uitdagingen van Brexit beter te begrijpen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven te monitoren.