Ontgassen

Gezondheid en veiligheid van werknemers op magazijnwerkplekken

Customs Support Safety helpt bedrijven met het (periodiek) monitoren van gasconcentraties in het warehouse, zodat medewerkers veilig kunnen werken. Bij deze metingen wordt er gemeten met geavanceerde FTIR-analyzers die, in tegenstelling tot andere meetapparatuur, breed kunnen meten en zeer geschikt zijn voor het monitoren van moeilijk meetbare gassen zoals formaldehyde en ethyleenoxide. Alle resultaten worden verwerkt in een uitgebreide rapportage (Nederlands of Engels), waarin de klant ook van passend advies wordt voorzien.

Metingen van fijnstof in uw magazijn

Blootstelling aan fijnstof kan leiden tot ernstige gezondheidsschade welke zich vaak pas vele jaren later zal openbaren. Om die reden wordt fijnstof ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Risicovolle werkzaamheden waarbij fijnstof kan ontstaan zijn onder meer lassen, zagen van stenen, houtbewerking en het werken met isolatiematerialen zoals steenwol, maar ook tijdens tal van andere productieprocessen of schoonmaakwerkzaamheden kan fijnstof ontstaan.

Customs Support Safety beschikt over geavanceerde fijnstof meetapparatuur, zowel voor real-time metingen op verschillende deeltjesgroottes, als voor persoonlijke blootstellingsmetingen over 8 uur. 

Uw voordelen van veiligheidsmeetrapporten:

  • De veiligheid wordt vergroot door brede real-time metingen op risicostoffen en/of fijnstof op diverse locaties in het warehouse.
  • De uitgebreide meetrapportages vormen een uitstekende basis voor uw risicoanalyse.

De diensten van een ADR-veiligheidsadviseur omvatten:

Op basis van artikel 1.8.3.1 van het ADR moeten bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, laden of lossen van gevaarlijke stoffen, over een ADR Veiligheidsadviseur beschikken. Het is hierbij niet verplicht gesteld om zelf een ADR Veiligheidsadviseur in dienst te hebben. Het is ook toegestaan om een externe ADR Veiligheidsadviseur in te huren.

Customs Support Safety heeft diverse ervaren ADR Veiligheidsadviseurs in dienst die uw bedrijf vakkundig kunnen ondersteunen en adviseren op het gebied van het vervoeren, laden of lossen van gevaarlijke stoffen.

De taken van een ADR Veiligheidsadviseur omvatten onder meer:

  • Het opstellen van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.
  • Schriftelijke rapportage na een ongeval.
  • Controle op uitrusting en kwalificaties chauffeurs.
  • Controle op vervoersbescheiden en ADR goederen.
  • Werknemers bijscholen, het personeel moet een speciale opleiding volgen die direct in verband staat met hun verantwoording (1.3 ADR).

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Health & Safety service

E: planning-nl-safety@customssupport.com 
T: +31 (0)88 06 018 70