Durability Customs Support

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Customs Support is een bedrijf dat internationaal opereert, maar ook lokaal midden in de samenleving staat. Wij hechten er waarde aan dat we op een verantwoorde manier omgaan met mens en samenleving. In de bedrijfsvoering laten wij de impact van onze beslissingen op mens en milieu serieus meewegen. Dit vertaald zich in keuzes voor gecertificeerde producten, een netwerk van kantoren die onze mensen in staat stellen dicht bij hun woonomgeving te werken en keuzes waar mogelijk voor energie efficiënte vervoersmiddelen.

We proberen hierin impactvolle beslissingen te baseren op zowel bedrijfseconomische als sociaal relevante overwegingen. Dit is naar onze mening de beste manier om duurzaamheid ook daadwerkelijk te waarborgen. Onze ‘drive’ om op korte termijn volledig geautomatiseerd te werken, waarbij papieren archieven tot een minimum kunnen worden teruggebracht, is hier een mooi voorbeeld van. We combineren een efficiënte workflow met minder papierverbruik.