Risico Analyse

Risicoanalyse

Aangezien honderden vluchtige organische stoffen (VOS) een potentieel risico vormen, kan de risicoanalyse alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over de kennis en de juiste meettechnieken. Er moet immers gericht onderzoek worden gedaan naar de gevaarlijke stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld (artikel 4.2 van het Arbobesluit). Standaardmetingen aan enkele veel voorkomende chemische stoffen in containers bieden slechts schijnveiligheid.

Breed verifieerbare FTIR-analyses en een betrouwbare database vormen een solide basis voor de risicoanalyse, waardoor vrijwel altijd snel een relatie kan worden gelegd tussen ladingen en aangetroffen gassen. Categorisering van containerstromen en grondoorzaakanalyse maken deel uit van de risicoanalyse.

Risicoanalyse kan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen door over te gaan op steekproefsgewijze metingen bij geïnventariseerde veilige containerstromen (categorie C), geheel in overeenstemming met de Arbocatalogus. Voor meer informatie over onze risicoanalyse kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: risicoanalyse@customssupportsafety.com

De voordelen zijn

  • Metingen op basis van risicoanalyse bieden de beste bescherming voor uw werknemers.
  • Geheel in overeenstemming met de Arbo-eisen.
  • Kostenbesparing door willekeurige metingen in categorie C.