VAS

Value Added Services

  • Medische goederen die met ethyleenoxide zijn gesteriliseerd, kunnen in onze ventilatieloods worden opgeslagen en geventileerd. Indien gewenst kunnen we ook de folie verwijderen, waardoor het ontgassingsproces sneller verloopt.  
  • Wij bieden deze mogelijkheden aan in ons eigen geventileerde warehouse in Venlo.
  • Gasmeting voorafgaande aan een fysieke douane controle (Fyco Controle)
  • De douane eist dat er een gasmeting plaatsvindt direct voorafgaand aan een fysieke controle. Wij voeren deze metingen graag voor u uit in heel Nederland.
  • Assistentie tijdens fysieke douanecontroles (Fyco Controles)
  • De douane zal de fysieke controle niet uitvoeren indien containers teveel gas bevatten. Door onze tussenkomst kan de douane in veel gevallen toch op een veilige manier de controle uitvoeren en de zending vervolgens vrijgeven. Hierdoor kan de klant (na ontgassing) snel over de goederen beschikken. Wij kunnen de container eventueel gedeeltelijk (met persoonlijke beschermingsmiddelen) lossen. Het is ook mogelijk dat we de verpakkingen van de op te nemen goederen openen en aanvullend in producten metingen uitvoeren, voordat de douane de fysieke controle uitvoert (maatwerk).