Brexit hands

Voorbereiden op brexit: vragenlijst + gids

Bereid u voor op de Brexit: handel nu en bereid u voor

De afgelopen vier jaar heeft Customs Support klanten en relaties geïnformeerd over de aanstaande Brexit. We delen onze gedachten en manier van werken via onze blogs, versturen nieuwsbrieven, en organiseren webinars en vergaderingen.

Om ervoor te zorgen dat klanten goed voorbereid zijn op de Brexit, gebruiken wij een analysevragenlijst. Deze bevat de informatie en de keuzes die Customs Support van (uw) klanten nodig heeft (de feitelijke exporteur en importeur) vooraleer engagementen kunnen worden aangegaan.

Het is bijgevolg erg belangrijk dat u de noodzaak en de urgentie van al deze gegevens duidelijk maakt aan uw klanten, anders is het voor Customs Support niet mogelijk om de aanpak te organiseren en er advies over te verlenen.

Nu de Brexit stilaan realiteit wordt, is het van het grootste belang dat u nu handelt en zich voorbereidt. 

Wij raden aan om de lijst in te laten invullen door de financiële en/of logistieke afdelingen binnen uw organisatie. Wat u nodig heeft, is een uittreksel van een verkoopfactuur. (de transactie tussen verkoper en koper)

  • Als klanten verschillende soorten goederen van verschillende GS-code verzenden, kunnen die klanten ook een uittreksel uit hun mastergegevens verstrekken van hun boekhoud- of magazijnbeheersysteem. Zo kunnen wij controleren of er aanvullende codes en documenten nodig zijn voor export en import.
  • Om een aanpak te kunnen uitwerken, de efficiëntste opties te bepalen, de vereiste capaciteit te berekenen en klanten te screenen, moeten alle velden in de Excel-analyse worden ingevuld.
  • Om uw klant beter te leren kennen, moeten alle exporteurs en importeurs de "klantacceptatieprocedure" van Customs Support doorlopen als vereiste die aan geautoriseerde economische actoren wordt gesteld. Daarbij worden de partijen (exporteurs en importeurs) gescreend op betrouwbaarheid, solvabiliteit, naleving van consignatieverplichtingen, enz.
  • Op basis van deze screening en onze analyse geven we dan feedback over de mogelijkheden voor die klant. (Dit kan uiteraard ook via u als klant van ons)
  • De volmacht voor rechtstreekse vertegenwoordiging wordt alleen verstrekt wanneer Customs Support beslist om deze klant te bedienen. U vindt de volmacht daarom niet in bijlage.

 

Aanvullende documenten

  • Naast de vragenlijst vindt u ook een Brexit-document voor exporteurs en importeurs met daarin de opties/keuzes voor het aanleveren van factuurgegevens (kolom AA) met een visuele uitleg van het proces en de impact als de factuur bijvoorbeeld op traditionele wijze in pdf-formaat wordt aangeleverd.
  • We laten ook weten wat de vereisten zijn inzake factuurgegevens voor een volledige en correcte factuur voor uw klanten als referentiedocument. Dit moet ervoor zorgen dat facturen en andere leveringsdocumenten alle vereiste gegevens vermelden.

 

Prijsbeleid

De tarieven van douanediensten zijn sterk afhankelijk van de geschatte werkbelasting en het organiseren van de Brexit-aanpak, aangezien de klant per zending informatie van ons ontvangt.

Op basis van de ingevulde vragenlijst kunnen wij de betrokken klanten indelen in gewichtsklassen.

 

  • Hoe kunnen we u helpen?

  • Neem contact met ons op als u vragen heeft over de Brexit. Wij helpen u graag verder!